Acceso a Foro FMF

Guía de uso de Galería FMF

Galería de Minerales FMF

Para acceder al hilo de FMF donde está la foto

Aragonito.-Fluorescente
Cantera Azcárate (Cantera Azkarate), Eugui (Eugi), Esteríbar (Esteribar), Navarra, España
4,5 x 0,5 x 0,3 cm
Cristal aislado lanceolado. (Autor: Frederic Varela)

Aragonito.-Fluorescente
Cantera Azcárate (Cantera Azkarate), Eugui (Eugi), Esteríbar (Esteribar), Navarra, España
4,5 x 0,5 x 0,3 cm
Cristal aislado lanceolado. (Autor: Frederic Varela)

Dimensiones: 750 x 561
Tamaño fichero: 31.64 kbytes
Captura:  
Modelo cámara:  
Velocidad obturador:  
Focal length:  
Apertura:  
Flash:  
ISO: